PR-INFORMATIE VOOR EXPOSANTEN

PR-INFORMATIE VOOR DE EXPOSITIE
Inbegrepen bij het expositie-arrangement zijn een aantal pr-voorzieningen.
Dit houdt in:

 1. Er wordt een pagina op onze website, www.hetweefhuis.nl, aangemaakt met tekst en afbeeldingen over uw expositie.
 2. Er wordt een persbericht gestuurd naar de regionale media.
 3. Er worden posters in kleur vervaardigd en opgehangen bij en op verschillende locaties in de omgeving van Het Weefhuis.
  (LET OP! Voor eventuele extra posters voor eigen gebruik leest u verderop meer.*)
 4. Er wordt een nieuwsbrief van Het Weefhuis via e-mail aan meer dan 1000 belangstellenden gestuurd.
 5. Er wordt een vermelding geplaatst op onze Facebookpagina.

AANLEVEREN PR-MATERIAAL
Wij vragen u een aantal zaken aan te leveren. Om het een en ander goed te kunnen verwerken vragen we u de benodigde informatie en bestanden uiterlijk zes weken vóór de expositie op te sturen naar pr@hetweefhuis.nl.

Voor de pagina op de website en het persbericht hebben wij een tekst en afbeeldingen nodig.

Het persbericht:
De tekst voor het persbericht schrijft u zelf. Wij redigeren de tekst en leggen deze alleen aan u voor als wij van mening zijn dat er ingrijpende veranderingen moeten worden aangebracht. In de tekst kunt u iets vermelden over het te exposeren werk en/of uw loopbaan als kunstenaar.

Wij raden aan het persbericht niet langer te maken dan een kantje A4. U kunt in het bericht verwijzen naar uw eigen site of Facebookpagina waar u meer over uzelf en uw werk kwijt kunt.

Onderaan het persbericht plaatsen we de volgende tekst en we vragen u de ontbrekende gegevens aan te vullen:
“Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met
[uw naam];
telefoon: [uw telefoonnummer];
email: [uw emailadres].

Het beeldmateriaal:
Verder hebben we beeldmateriaal nodig. U kunt maximaal zes afbeeldingen opsturen. De afbeeldingen moeten van bestandsformaat  -.jpg /-.jpeg zijn.

Zorg voor een zo groot mogelijke bestandsafmeting; bij kleine bestanden zal het moeilijker zijn een mooi resultaat te krijgen voor de pers en de poster. U kunt hierbij aangeven welke afbeelding u wilt gebruiken voor de publicaties; deze moet minimaal 300 ppi × 10 × 15 cm zijn. De overige aangeleverde foto’s zijn te bekijken op onze website.

In het geval er sprake is van meerdere exposanten vragen wij u de naam van de exposant in de titel van de afbeelding te verwerken, bijvoorbeeld ‘rembrandt_1.jpg’. Dit om verwarring te voorkomen.

NOG ENKELE OPMERKINGEN:
Helaas kunnen wij niet garanderen dat het persbericht ook daadwerkelijk door de benaderde media wordt gepubliceerd; dit ligt geheel bij de redactie van de betreffende partijen.

Tips voor extra publiciteit:
Onze activiteiten wat betreft de pr zullen niet automatisch tot veel bezoekers leiden. Dat hangt ook af van uw eigen inspanning. Hieronder volgen enkele tips.

 1. U kunt tegen vergoeding extra posters bestellen bij onze huisdrukker om in uw eigen omgeving te verspreiden.* (Of maak ze zelf!)
 2. U kunt de media voor een interview benaderen.
 3. U kunt persoonlijke uitnodigingen sturen aan uw relaties met een verwijzing naar het item op onze website. In het geval van een digitale uitnodiging kunt u een weblink in uw uitnodiging meesturen.
 4. Het organiseren van een officiële opening geeft de expositie een meerwaarde; bovendien is het leuk om vrienden en relaties daarvoor uit te nodigen.
 5. Via RTV-NH, de plaatselijke radio- en tv-zender, kunt u ook een melding maken van uw expositie. Zij zijn graag bereid informatie over uw item op te nemen in hun programma.
  Bel daarvoor doordeweeks met 088 8505707 en spreek dan je tip in op de voicemail; of bel op de zaterdag en zondag direct met het programma tussen 8 en 10 uur.
  Mailen kan ook maar dan wel uiterlijk vrijdagochtend naar de redactie: agenda@rtvnh.nl. Volgens zeggen wordt er goed naar dit programma geluisterd.

* EXTRA POSTERS, FLYERS EN/OF UITNODIGINGEN:
Indien u extra posters e.d. voor verspreiding in uw buurt of netwerk wenst raden wij u aan dit tijdig aan te geven via pr@hetweefhuis.nl i.v.m. planning van het ontwerp en afhankelijk van wanneer u zelf het drukwerk in huis wilt hebben. Hier zijn wel (minimale) kosten aan verbonden.

De verzorging van het druk-/printwerk is in handen van onze vertrouwde huisdrukker:
Heijnis & Schipper Drukkerij bv.
Lagedijk 158, 1544 BL Zaandijk
Postbus 21, 1540 AA Koog aan de Zaan
telefoon 075-6401730
info@heijnis-schipper.nl

Met hen kunt u overleggen over aantallen en afmetingen van flyers, posters en/of uitnodigingen. Klik hier voor de prijslijst. NB: onder voorbehoud van prijswijzigingen; voor meest actuele informatie raden wij u aan even te overleggen met Heijnis & Schipper via e-mail of per telefoon.

CONTACT EN VRAGEN
Indien er nog vragen zijn over de pr kunt u contact opnemen via pr@hetweefhuis.nl.
Voor overige vragen verzoeken wij u zich te richten tot info@hetweefhuis.nl.