TRANSFORMATIE – FOTOWERKEN EN ASSEMBLAGES

Klik voor afbeeldingen. ▲

26/27 augustus en 2/3 september
zaterdag en zondag van 12 tot 18 uur
Officiële opening zaterdag 26 augustus om 15 uur

In deze dubbeltentoonstelling van Anna Visser en Sara Schrijvers is het centrale thema ‘Transformatie’. De kunstenaars vinden elkaar in het thema vergankelijkheid en geven dit op poëtische wijze weer in beelden die raken aan mythe en het ongrijpbare geheugen van mens, steen en aarde.

Anna Visser woont en werkt in Hilversum en exposeert met fotowerken. Deze werken laten haar verbeelding zien van de transformatie in de vergankelijkheid van het bestaan en daarin de mens die deel uit maakt van de gelaagdheid binnen verschillende werelden.

Sara Schrijvers woont en werkt te Amsterdam en toont assemblages, samengestelde objecten gecomponeerd uit natuurlijke materialen en verschillende vondsten en voorwerpen die haar raken en oorspronkelijk een andere functie hadden. Ook in haar werk is transformatie een belangrijk thema.

Sara Schrijvers (1945) en Anna Visser (1949) volgden allebei een opleiding bij de AKI ARTEZ in Enschede die zij respectievelijk afrondden in 1984 en 2009.

Meer informatie is te vinden op de sites van de kunstenaars:
www.annav.nl en www.saraschrijvers.nl.