TENTOONSTELLING LAGEDIJK ZAANDIJK

Luchtfoto van Zaandijk nog voor de aanleg van de Provincialeweg.

Ter ere van 40-jarig jubileum Vereniging van Bewoners Lagedijk in Zaandijk.

5 en 6 september van 13 tot 17 u

Anno 2020 is het veertig jaar geleden, dat de Vereniging van Bewoners Lagedijk in Zaandijk bij notariële akte werd opgericht. De jarige vereniging heeft een bloeiend bestaan met zo’n 140 leden, wonend op deze eeuwenoude dijk tussen molen ‘de Bleeke Dood’ en gemaal ’t Leven’.

Tussen de Bleeke Dood en ‘t Leven

Als de versoepeling van de regelgeving* het toelaat zal in het weekend van 5 en 6 september a.s. een zeer interessante en nostalgische tentoonstelling gewijd zijn aan de eeuwenoude geschiedenis van de Lagedijk en directe omgeving.

De organisatie en vormgeving hiervan liggen in de ervaren handen van een aantal leden van de Bewonersvereniging. Bovendien is er een nauwe samenwerking met de Historische Vereniging Koog/Zaandijk.
Een deel van het getoonde bestaat uit foto’s en andere aandenkens, ingebracht door diverse bewoners van de Lagedijk.

“Het bestuur van de vereniging denkt met deze tentoonstelling belangrijk bij te dragen aan kennis van en respect voor het verleden.
Wie geen kennis heeft van wat vooraf ging kan geen goede keuzen maken waar het behoud van het oude en introductie van het nieuwe betreft,” aldus Hans Doornbos, de voorzitter van het bestuur van de bewonersvereniging.

* Klik hier voor de pagina op onze site met de corona-huisregels.

Aanmelden voor de NIEUWSBRIEF.

Het Weefhuis op FACEBOOK.