DE GEBOORTE VAN HET IDEE ‘TENGEL’

25 JAAR LATER EEN EXPOSITIE VAN HET WERK VAN DE OPRICHTERS

Klik voor de groepsfoto’s uit die tijd en een krantenartikel… ▲

17/18 en 24/25 februari van 13 tot 17 uur

Opening vrijdag 16 februari om 19 u; inloop 18:30 u
met Herman Vuisje en Jan Rudolph de Lorm

Op uitnodiging van Het Weefhuis organiseert het oprichtingsbestuur van Stichting Tengel een tentoonstelling van hun werk 25 jaar later met als titel ‘De geboorte van het idee TENGEL’. Stichting Tengel is heden ten dage nog steeds een heel actieve stichting voor kunstenaars in de Zaanstreek met exposities en kunstmanifestaties van aangesloten kunstenaars en natuurlijk de jaarlijkse atelierroute.

De expositie

Twee weekenden 17/18 en 24/25 februari van 13 tot 17 uur is werk te zien van het oprichtingsbestuur zijnde: Nynke van Amersfoort, Jan Groenhart, Co van Assema, Joke Konijn, Nicole v.d. Heijden, Riet Deerenberg, Martin Heijnen, Vera van Heusden, Jelus Matser, Gerard Mooij, Marjoke Staal, en Marjan de Wit. Helaas is Jelus Matser in de zomer van 2014 overleden.

De opening

De opening van de expositie is vrijdagavond 16 februari om 19 uur (inloop v.a. 18:30 u). De opening belooft bijzonder te worden met een toespraak van HERMAN VUIJSJE, de vermaarde socioloog en schrijver, en een introductie van JAN RUDOLPH DE LORM, museumdirecteur van Museum Singer-Laren. Daarnaast zullen er uiteraard veel herinneringen worden opgehaald aan die woelige periode rond de oprichting.

Wat vooraf ging

Aan het ontstaan van de stichting ging een geschiedenis vooraf. Begin 1990 maakte kunstenaar Joke Konijn zich zorgen dat kunstenaars in de Zaanstreek niet in beeld waren – lees: niet georganiseerd waren. Dankzij Nynke van Amersfoort, Jan Groenhart, Co van Assema en Joke Konijn alsmede 2 bestuursleden van de kunstenbond FNV, Frans de Haan en Nico Claus, vond er een eerste ontmoeting plaats in het atelier van Co van Assema.

Middels Willem van der Kooij werd het adressenbestand van beroepskunstenaars van Gemeente Zaanstad geraadpleegd. Met als doel een groep te vormen die activiteiten organiseert om de Zaanse kunst te promoten, werd toen in mei 1993 een bijeenkomst gehouden. Daar kwamen 45 kunstenaars bijeen. Nicole v.d. Heijden, Riet Deerenberg, Martin Heijnen, Vera van Heusden, Jelus Matser, Gerard Mooij, Marjoke Staal en Marjan de Wit sloten zich bij dit initiatief aan. Een bestuur was geboren. Als enige niet-kunstenaar werd Marjan Geenen, werkzaam bij Gemeente Zaanstad, aangesteld als secretaris; Joke Konijn werd de voorzitter.

De naam ‘Tengel’, naar een idee van Nicole, werd officieel op 31 oktober 1995 notarieel vastgelegd. Stichting TENGEL was een feit. Inleg voor elk bestuurslid was tien gulden. Hierna kwam het bestuur elke 6 weken bij elkaar om te vergaderen en plannen te smeden, waaronder als eerste een atelierroute.